banner

Implantologie

 

Eerste bezoek

Eerst horen we graag van u wat uw ervaringen zijn, welke behandelingen al zijn gedaan en hoe die verlopen zijn. Verder is het belangrijk om voldoende te weten van uw medische achtergrond.

Wanneer u ontbrekende tanden of kiezen heeft kunnen die worden vervangen met implantaten. Een implantaat is een zogenoemde kunstwortel van titanium die stevig in het kaakbot vastgegroeid zit en daarom als eigen wordt ervaren. Op implantaten kunnen kronen, bruggen of eventueel een stevig vastzittende prothese worden bevestigd.

Ook hier wordt op het geheel van uw gebit gelet. Er wordt gekeken wat voor u de specifieke mogelijkheden zijn. Daarbij zal ook uitgebreid worden afgewogen of er naast implantologische mogelijkheden ook andere opties zijn om een goede oplossing te bieden. Vaak zijn er ook nog andere dingen waar wij rekening mee moeten houden, alles bij elkaar leidt tot een plan van aanpak, een plan op maat. Dit plan wordt met u besproken en u ontvangt een begroting. Een schriftelijk rapport wordt naar u tandarts gestuurd.

Vervolgaanpak

Eventuele voorbehandeling van ontstekingen:

Indien er ontstekingen van tandvlees of kaakbot worden geconstateerd, dan zullen daarvoor binnen het behandelingsplan, met het oog op het risico van het plaatsen van implantaten in een ongezonde mond, de noodzakelijke behandelingen moeten worden ondernomen.

Met name de gezondheid van uw tandvlees is essentieel voor een goed voorspelbare implantologische oplossing. Op basis van het volledige behandelingsplan zullen wij u zo goed mogelijk over het te verwachten behandelresultaat van de diverse opties informeren en een begroting van de kosten maken.

Eventuele voorbehandeling van het kaakbot:

Afhankelijk van de vorm van de kaak en de hoeveelheid beschikbaar bot op de plaats waar de implantaten geplaatst moeten worden, zijn er globaal drie mogelijke uitgangssituaties voor de behandeling:

  1. De geplande locatie heeft voldoende bot en er kan direct worden geïmplanteerd.
  2. Er is niet voldoende bot aanwezig: plaatsen van de implantaten is wel mogelijk in combinatie met het opbouwen van bot op de gewenste plaatsen.
  3. Het botvolume is zo laag dat er eerst een aparte bot-opbouwende ingreep moet worden uitgevoerd en de implantaten kunnen dan pas 6 à 9 maanden later worden geplaatst.

Afhankelijk van uw uitgangssituatie wordt een afspraak gemaakt voor het herstel van de kaakwal (indien nodig) en/of het feitelijke plaatsen van de implantaten.

Verder worden de noodzakelijke recepten verstrekt en, indien nodig, afdrukken van het gebit genomen. Meestal betreffen deze recepten een antibioticum om tijdens de behandeling extra bescherming te bieden tegen eventuele infectie, alsmede een desinfecterend spoelmiddel voor reiniging na de operatie en pijnstillers. Desgewenst kan ook een kalmerend middel worden voorgeschreven.

Plaatsen van implantaten

Indien er gekozen is voor implantaten als vervanging en indien er genoeg bot aanwezig is, dan wordt onder locale verdoving het tandvlees opzij geschoven en worden precieze openingen in het kaakbot gemaakt waarna de implantaten worden vastgeschroefd. Als regel wordt het tandvlees hier weer overheen terug gehecht. De implantaten zijn nu niet meer te zien en we laten ze ongestoord vastgroeien (osseointegratie).

Suprastructuur

Na 3 tot 6 maanden (afhankelijk van de kwaliteit van het kaakbot), wordt de implantaten tevoorschijn gebracht.

Kort daarna worden de uiteindelijke kroon, brug of prothese bij u vervaardigd. Het maken van de suprastructuur duurt 3 tot 6 zittingen. Het kan ook zijn dat uw eigen tandarts de suprastructuur maakt.

Regelmatige nazorg

Als de behandeling is voltooid worden controlefoto’s gemaakt. Na een jaar wordt u opgeroepen voor controle van de implantaten, waarbij ook weer een röntgenfoto zal worden gemaakt. Weer een jaar later wordt er wederom een controle uitgevoerd. Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald in hoeverre controle in de toekomst nodig is.

Indien er vooraf sprake was van ontstekingen is er mogelijk vaker nazorg nodig.