banner

Angst

Bij sommige patiënten gebruiken wij  lachgas. Dit wordt gebruikt indien de patiënt angst voor een tandarts behandeling heeft. Door lachgas krijg je een ontspannen gevoel en heb je een verminderd tijds- en/of plaatsbesef.

Hoe werkt lachgas?
De behandeling begint met het opdoen van het neusmasker. Tijdens de gehele behandeling moet u via dit neusmasker inademen. Als u via de mond inademt (bijvoorbeeld als u praat) werkt het lachgas minder goed.

In eerste instantie zal er zuivere zuurstof wordt toegediend. Vervolgens zal er stapje voor stapje steeds meer lachgas worden toegevoegd. Dit kan in het begin een onwennig en vreemd gevoel zijn, wat in de meeste gevallen na enkele minuten is verdwenen en plaats maakt voor een aangenaam en ontspannen gevoel.

Als de juiste concentratie lachgas is bereikt kan de uiteindelijke behandeling door de tandarts plaatsvinden, zoals op gebruikelijke wijze. Het kan dus nog noodzakelijk zijn een plaatselijke verdoving te geven.

Na de behandeling krijgt men nog vijf minuten zuivere zuurstof toegediend. Na ongeveer vijf à tien minuten is het lachgas uitgewerkt.