banner

Patiënten

Wij bundelen onze krachten en specialismen om onze patiënten de beste zorg, de hoogste kwaliteit en het grootste gemak te bieden.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken.

In onze praktijk verwijzen de  tandartsen, specialisten en mondhygiënisten naar elkaar door afhankelijk van het deelgebied dat de betreffende behandelaar beheerst.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens zogenaamde Evidence-based praktijkrichtlijnen en -diagnostiek, op peil gehouden door onderzoeksresultaten van o.a. systematische literatuuroverzichten (Meta-analyses), Randomized Controlled Trials (RCT’s), PICO-systeemgericht probleemonderzoek en andere onderzoeken.

Dat dit nodig is blijkt uit een Nederlands onderzoek waarbij is vastgesteld dat 30-40% van de patiënten niet de meest recente medische zorg ontvangt en dat 20-25% van de verleende zorg overbodig of potentieel schadelijk is (Grol,2001).

De praktijk is regelmatig gevisiteerd door Consilium Parodontologicum van NVvP en Consilium Implantologicum van NVOI.

De beoordeling van het functioneren vindt zoveel mogelijk plaats op grond van consensus m.b.t. werkwijze, behandelingen, onderzoek, steriliteit, hygiëne, verslaglegging en documentatie.